TỔNG GIẢI THƯỞNG

$ 7,000 USD

Cấu trúc giải

 31 August - 27 September 2022

Sign up in-game for the time-limited event “Snapdragon Mobile Open Asia Pacific” and compete each week!

  • Drivers compete in-game in the Snapdragon Mobile Open during weekly time trial events
  • The goal is to set the fastest time possible on the track for that week
  • The top time from each phone operating system (Android and iOS) in each week will advance to the Open Finals

Bạn đã
đủ sẵn sàng?

Download the  App

Tham gia cùng đồng đội vào cộng đồng với hơn 18.900 thành viên ở khắp nơi trên thế giới

FAQ

Snapdragon Pro Series là nền tảng thể thao điện tử di động phát triển nhanh nhất trên thế giới. Người chơi có cơ hội độc nhất để cạnh tranh với những người khác trong khu vực của họ về một số tựa game hấp dẫn nhất. Chương trình bao gồm ba cấp độ cạnh tranh, cho phép người chơi ở mọi cấp độ kỹ năng cạnh tranh và giành chiến thắng.

On the events page in-game, you can find information on how to sign-up.

This is a time-limited event, or "TLE" where players compete on a track, and the fastest each week qualify for finals on each platform.

The top 4 players from each platform (Android/iPhone) advance to Finals.

Yes, you have to fill-out a form provided by the publisher on this page:

Each TLE features its own pre-defined cars so everyone competes on an equal footing!

Bạn có thể gửi vé hỗ trợ trên ESL Play website, hoặc bạn cũng có thể liên hệ với đội admin trong Discord!